De werkzaamheden van de Totaal-Diagnose (inclusief gratis servicebeurt) bestaan uit:

 • Controle van de pompfunctie incl ontluchten pomphuis
 • Controle peil collectorsysteem en evt vullen
 • Controle regelaar op testbank
 • Visuele controle lekkage
 • Controle werking boilersensor
 • Controle werking collectorsensor
 • Controle werking doorstroombegrenzer
 • Controle inlaatcombinatie
 • Druktest collectorcircuit
 • Visuele check elektrische bedrading
 • Visuele check leidingisolatie binnen
 • Controle glasplaat zonnecollector op breuk vanaf de grond
 • Visuele check leidingisolatie buiten vanaf de grond
 • Controle glasplaat zonnecollector op dofheid / vergeling
 • Systeem ijken en herstarten
 • Invullen checklist
 • Opmaken reparatie-advies